• Kompetensutveckling- ett mångfacetterat begrepp

  Kompetensutveckling är ett begrepp som uttrycks allt oftare, i princip i alla sammanhang inom det svenska arbetslivet. Det finns dock ingen koncensus kring vad...

 • Premiera personalinitierade strategier för kompetensutveckling i ny IT

  Kompetensutveckling i nya eller uppgraderade IT-system är mycket viktigt för att användningen ska upplevas positiv, och för att det ska vara effektivt. Ändå visar...

 • Goda exempel god väg att gå för förbättrade IT-system

  Det är dags att förbättra tjänstemäns IT-miljö! Ett effektivt verktyg för att göra detta är att lyfta fram och lära av goda exempel där utvecklingen...

 • Tjänstemäns IT-miljö har inte förbättrats, men verktyg finns

  Tjänstemäns IT-miljö är fortsatt dålig 2015. Det är inte rimligt att människor år efter år måste jobba i system som skapar en dålig arbetsmiljö, och...

 • Effekter av kompetensutveckling

  Kunskapens kärna är att äga den och använda den (Konfucius, 555 f.Kr.-479 f.Kr.)Det har gått två och ett halvt millenium sedan Konfucius uttryckte sig...

 • Kompetensutveckling i praktiken

  Nödvändigheten av kompetensutveckling diskuteras så gott som dagligen i det svenska samhället, på många nivåer och i många sammanhang. Alla vill att det ska...

 • Styrkor och problem i Migrationsöverenskommelsen

  Migrationsöverenskommelsen kan analyseras på många olika nivåer. På den övergripande nivån gäller frågan i hög grad hur stora de tillgängliga resurserna som kan läggas...

 • IT- den kan bli i vår tjänst

  I en nysläppt rapport presenterar fackförbundet Vision resultaten i den IT-undersökning de genomförde i september 2015. Förbundet belyser ett antal brister i IT-miljön, och de...

 • Mer utbildning och bättre validering för yrkesverksamma

  Torsdagen den 24/9 genomförde TCO ett seminarium där man diskuterade resultaten i en undersökning om utbildningsutbud för yrkesverksamma. Resultaten var tämligen slående, och visade en...

 • Misslyckandet med omställningsförhandlingarna drabbar individer

  Unionen beklagar att omställningsförhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv avslutades utan att ett avtal kunde tecknas. Konsekvensen är att det svenska arbetslivet går miste om drygt en...