• Glädjande med satsningar på kompetensutveckling

  Behovet av kompetensutveckling diskuteras dagligen i det svenska samhället och arbetslivet. Det finns ett välkänt gap mellan den befintliga kompetensen och den kompetens företagen...

 • Företagen kan göra mycket för kompetensutveckling

  I en debattartikel i Arbetsvärlden skriver Almega att vart femte företag saknar en strategi för kompetensutveckling, eller att de saknar en uppfattning om företagets kompetensutvecklingsarbete....

 • Kompetensutveckling i fokus på EdTech

  Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en...

 • Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det

  Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivets gång behöver förbättras. Många gånger fungerar det inte i praktiken. För att förbättra är det viktigt att tjänstemännen...

 • Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade

  Unionen gratulerar alla medlemmar med examen från universitet eller högskola till era resultat. Men även för högutbildade är behovet stort av att underhålla sin utbildning och...

 • Kompetensutveckling- en källa till framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

  Kompetensutveckling! Dagligen diskuteras detta, ur en mängd olika perspektiv och i en mängd sammanhang. Kompetensutvecklingens stora betydelse är framträdande i det svenska arbetslivet, och...

 • Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

  I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon...

 • Uppsnappat i Almedalen: om digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning

  IT och digitalisering heta frågor på årets Almedalsvecka Digitalisering låg i fokus under årets Almedalsvecka. Nästan fyra hundra seminarier berör detta ur olika perspektiv. Det...

 • Integritet i arbetslivet: ett komplext perspektiv som måste regleras

  Rätten till okränkbar integritet är inte ny. Den har funnits på den samhälleliga agendan i mer än ett halvt sekel. Ändå är integritetsfrågan allt...

 • Förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling

  I samhällsdebatten generellt såväl som bland arbetsmarknadens parter lyfts frågan om kompetensutveckling ofta och intensivt. Alltifrån matchningsproblematik till försvinnande och skapande av nya yrken diskuteras. Dessa...