Nya regler om bättre arbetsmiljö

Daniel Gullstrand

Idag, den 31 mars, träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ikraft. Föreskrifter har samma status som lag och är bindande för alla arbetsgivare att följa. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortade OSA, är ett stort och viktigt steg framåt för att få ett mer relevant regelverk som tydligare inkluderar de risker som tjänstemän främst möter i sin arbetsmiljö – som hög arbetsbelastning, stress, otydliga arbetsuppgifter, mycket övertidsarbete och dålig balans mellan arbete och fritid.

Unionen har länge kämpat för att få föreskrifterna på plats och prioriterar nu ta vår del i ansvaret av att få dem att också fungera i arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. För Unionens cirka 7500 valda arbetsmiljöombud blir det nu lättare att ställa krav på att arbetsmiljöarbetet också ska hantera den psykosociala arbetsmiljön.

För Unionens cirka 7500 valda arbetsmiljöombud blir det nu lättare att ställa krav på att arbetsmiljöarbetet också ska hantera den psykosociala arbetsmiljön.

Föreskrifterna ställer nu tydligare krav på att arbetsgivaren ska se till att cheferna har den kunskapen och de resurserna som behövs för att kunna bedriva ett fungerande arbetsmiljöarbete – chefer med dåliga förutsättningar att vara chefer blir arbetsmiljöproblem i sig. Det ska också tas fram mål för den organisatoriska och sociala miljön som syftar till att arbetsplatsen får ett ständigt bättre arbetsklimat. Som anställd ska du dessutom ges möjlighet att medverka i framtagandet av målen.

Unionen välkomnar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö!

Kommentera