Pendling och jämställdhet

”Pendling och jämställdhet”

Måndag den 29 juni kl. 14:30

Pendling är en del av det gränslösa arbetslivet. För att kunna leva, bo och verka i Stockholm-Mälarregionen behövs en sammanhållen region med god infrastruktur.

Trots att pendlingen blir mer jämställd ser man fortfarande tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor nyttjar befintlig infrastruktur. Varför är det så?

På seminariet diskuterar paneldeltagare från Mälardalsrådet och Unionen Stockholm gemensamma utmaningar och möjligheter för bättre kommunikationer och ett mer jämställt arbetsliv i Stockholm-Mälarregionen.

Moderator:

Paloma Blanco, Mälardalsrådet

Deltagare:

Theres Sysimetsä, ledamot regionstyrelsen, Unionen Stockholm, Erika Ullberg (S), Oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Johan Örjes (C), Oppositionslandstingsråd, Landstinget i Uppsala.

Plats:

Hästgatan 10, Visby

Kommentera