Egenanställningsföretag ska ha bra villkor för de som nyttjar dem

egenanställning

Egenanställningsföretag är ett växande fenomen. Vad det innebär för den svenska modellen och vilka risker det kan leda till för den enskilde som tar uppdrag via sådana företag diskuterar bemanningsföretaget Adeccos chefsjurist i en debattartikel på SVD Brännpunkt. Vi reder kort ut hur Unionen ser på den här typen av anlitandeformer.

Allt arbete ska regleras – det är vår utgångspunkt för att kunna skapa bra villkor för medlemmar i Unionen och andra arbetstagare. Utan regleringar via t.ex. kollektivavtal skulle arbetstagarna vara väldigt oskyddade, med svaga rättigheter i relation till arbetsgivaren.

Egenanställningsbolag beskrivs ofta som ett sätt att ”fakturera utan företag”. Debattartikeln från Adeccos chefsjurist Pär Grip fokuserar främst på egenanställningsföretag som struntar i samtliga regler och utsätter sig för stora risker för tvister.

Den beskriver en del viktiga och intressanta problem med fenomenet egenanställning,  som exempelvis hur det påverkar ansvar för skatteinbetalningar och vem som står för risken vid just tvister.

Unionen har än så länge en låg organisationsgrad bland de personer som nyttjar egenanställning, det gör att vi inte har så bra kunskap om hur det funkar i verkligheten.

Unionen har än så länge en låg organisationsgrad bland de som nyttjar egenanställning

Men vi hjälper de medlemmar som nyttjar egenanställning. Vi upplyser dem om vad som krävs för att en egenanställning ska vara tillåten och hur medlem ska göra för att inte stå affärsrisk om en kund exempelvis inte betalar. Vi förklarar också vad som gäller kring sjuklön och semester.

Den medlem som blir lurad eller på grund av okunskap hamnar i problem företräder vi i vanlig ordning, precis som vi gör med alla typer av medlemmar.

En medlem som hamnar i problem företräder vi i vanlig ordning

Personer som nyttjar egenanställning och utför tjänstemannaarbetsuppgifter är mycket välkomna att bli medlemmar i Unionen.

Egenanställning har också en del likheter med den framväxande plattforms-/delningsekonomin, där personer tar uppdrag via digitala plattformar som Uber, Taskrunner och liknande. Även här finns utmaningar med vem som tar risk, anlitandeformer, sjuklön och inbetalning av skatt och pensioner.

Det finns möjligheter att reglera egenanställningsbranschen likt det som gjorts inom bemanningsbranschen

Vi gör bedömningen att det finns möjligheter att reglera egenanställningsbranschen likt det som gjorts inom bemanningsbranschen, men inser samtidigt att det är en lång och svår resa att åstadkomma en kollektivavtalsreglering.

Samtidigt kommer fenomenet sannolikt inte kunna få en stor omfattning om det inte sker genom tydliga regler och skydd för den som utför arbetet.

/Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen

Kommentera