Civilsamhället är också en arbetsplats

I dagens budgetproposition pekas civilsamhället ut som en viktig aktör i samhället. Civilsamhällets organisationer, i form av att studieförbunden, får utökade möjlighet att driva SFI-undervisning och idrottsorganisationer uppmuntras att bli mer aktiva i integrationsarbetet.

Det är idag cirka 142 000 personer som har en civilsamhällsorganisation som sin arbetsplats. Utökade resurserna till civilsamhället påverkar givetvis jobben inom den här sektorn. Unionen är det största fackförbundet för anställda inom civilsamhället och vi har stor kännedom om vilka sorters arbeten och arbetsvillkor som finns inom sektorn.

Visstidsanställningar och andra former av osäkra anställningar är vanliga inom civilsamhällets organisationer. En anledning till detta är att det saknas långsiktighet i bidragens utformning. Många bidrag är projektbaserade vilket ofta leder till att anställningarna blir för korta och osäkra. Den anställda vet inte alltid om hen får arbeta kvar efter projektets slut vilket skapar stress och oro och i förlängningen kan det leda till utbrändhet.

Olika former av osäkra anställningar är vanliga inom civilsamhället, ofta på grund av kortsiktigt utformade bidrag.

Att regeringen nu väljer att satsa stora resurser på civilsamhällets organisationer är välkommet men dessa satsningar behöver vara långsiktiga. Regeringen behöver erkänna civilsamhället som arbetsplats och förstå vilka konsekvenser olika kortsiktiga satsningar det kan medföra för de anställda och arbetsmarknaden. Att regeringen dessutom väljer att ta bort avdragsrätten för gåvor till organisationer kommer innebära konsekvenser för organisationernas inkomster och i förlängningen även jobben.

Långsiktig finansiering skapar ett självständigt civilsamhälle som kan erbjuda schyssta arbetsplatser.

Långsiktig finansiering skapar ett självständigt civilsamhälle som kan erbjuda schyssta arbetsplatser även mellan flyktingkatastrofer och integrationssatsningar. Jag hoppas att regeringen med dagens löften i budgeten inte bara erkänner civilsamhällets organisationer som viktiga samhällsaktörer utan också professionella arbetsplatser som erbjuder schyssta anställningar och anställningsvillkor.

Kommentera