Unionens klubbar och medlemmar i Ärendeindikatorn: fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi

Lars Jagrén

Tillväxten i den svenska ekonomin har varit fortsatt god och legat runt 3 procent under det tredje och inledningen av det fjärde kvartalet. Det visar Unionens så kallade Ärendeindikator, en unik dataanalys vad gäller utvecklingen av konjunkturen baserat på förbundets löpande kontakter med medlemmar och klubbar.

Unionen har genom sina cirka 3 000 klubbar och mer än 500 000 yrkesverksamma medlemmar ett finstämt öra tryckt mot kontors- och fabriksgolven i det svenska näringslivet – i stora och små företag, över hela landet och i nästan alla branscher. På sina arbetsplatser ser medlemmarna snabbt effekterna av skiftningar i den svenska ekonomin.

Kunderna vill köpa mer – produktionen måste öka, fler anställas, kanske öppnas nya jobbmöjligheter. Eller när kunderna slutar ringa – organisationsförändringar, uppsägningar, turordningslistor som förhandlas. I värsta fall konkurs.

Denna verklighet i företagen ger upphov till situationer där Unionen kopplas in för att stödja klubbar och medlemmar i förhandlingar med arbetsgivare. Dag för dag tickar mängder nya sådana förhandlingsärenden in i vårt registersorterade i kategorier efter vilken typ av fråga ärendet rör.

Diagram Ärendeindikatorn, jämförelse av BNP-tillväxt med utvecklingen för ett urval av Unionens förhandlingsärenden. Källa: Unionen, SCB

arendeindikatorn

Ärendeindikatorn bygger på denna statistik och drar nytta av att ekonomins svängningar ger avtryck i hur antalet förhandlingsärenden i olika kategorier ökar eller minskar. När svensk ekonomi går sämre ser vi exempelvis att ärenden som rör organisationsförändringar, konkurser och uppsägningar på grund av arbetsbrist ökar. I bättre tider sjunker dessa förhandlingsärenden och i stället ökar exempelvis ärenden som rör medlemmars anställningsavtal.

Samvariationen mellan BNP-tillväxten och förhandlingsärendenas utveckling sedan 2004 fram till och med oktober i år illustreras i diagrammet. Det är uppenbart att samvariationen är stark, och det är denna följsamhet parad med snabbheten med vilken vi får fram statistiken som gör Ärendeindikatorn intressant.

SCB:s besked om hur BNP utvecklas offentliggörs ju i allmänhet först närmare två månader efter att ett kvartal avslutats, exempelvis släpps deras data för tredje kvartalet i år först 30 november. Vi däremot kan redan nu konstatera att Ärendeindikatorn vid oktobers slut pekar på en BNP-tillväxt under tredje och inledningen av fjärde kvartalet på cirka 3 procent. Detta ger för övrigt stöd för den prognos Unionens släppte i oktober, enligt vilken Sveriges BNP-tillväxt under helåret 2015 blir drygt 3 procent.

Läs också: Unionens medlemmar visar på fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi

Kommentera