Fortsatt tvångsarbete i reseföretagens leverantörskedja

Nätverket Schyst resande, presenterar idag en uppföljning av hur Ving och Fritidsresor hanterat kränkningarna av mänskliga rättigheter vid ett tvätteri i Thailand, något som uppdagades i rapporten ”Ingen solskenshistoria” 2012. Den svåra situationen för migrantarbetare har sedan dess inte förbättrats.

På det tvätteri i Phuket som anlitades av hotell som Ving och Fritidsresor använde förekom 2012 både tvångsarbete och barnarbete. De burmesiska migrantarbetare som var anställda på tvätteriet uppgav att arbetsgivaren beslagtagit deras pass och arbetstillstånd och att de upprepade gånger blivit hotade av arbetsgivaren. Lönen var under minimilön och arbetarna hade inga lediga dagar eller semester. Det fanns också ett tiotal barn mellan 14-16 år som hade samma arbetsuppgifter som vuxna men tjänade en lägre lön.

Den uppföljning av situationen som nu gjorts av Schyst resande pekar på att merparten av kränkningarna fortgår på tvätteriet. Det förekommer fortfarande tvångsarbete och det går inte att utesluta barnarbete.

Det är anmärkningsvärt att Ving och Fritidsresor inte satt stopp för fortsatta kränkningar. Både tvångsarbete och barnarbete är allvarliga överträdelser av ILOs kärnkonventioner, som reglerar mänskliga rättigheter inom arbetsmarknadsområdet. Trots att företagen vid upprepade tillfällen har uppmärksammats på problemen fortgår missförhållandena. Reseföretagen har ett långtgående ansvar att se till att mänskliga rättigheter inte kränks, även i leverantörskedjan, enligt FNs ramverk för företag och mänskliga rättigheter och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Det är dags att även charterbranschen börjar ta sitt ansvar på allvar. Exempelvis detaljhandeln har kommit betydligt längre i det avseendet.

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan sex organisationer som lyfter frågor om hållbar turism: Unionen, Hotell och restaurangfacket, Fair Trade Center, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och IOGT-NTO.

Media: DN Ekonomi, DN Ekonomi

Kommentera