Alla har ett ansvar. Så också du.

Individen har ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling. Det hjälper att ha en positiv attityd och hela tiden följa hur det egna yrket utvecklas. När efterfrågan på yrkeskompetens förändras på arbetsmarknaden bör var och en tänka över vad det kan få för konsekvenser för en själv.

Till våra 101 idéer här.

, , ,

Inget nytt så har det väl alltid varit.Men ibland är det lättare sagt än gjort.